Portes de pas a mida

A Fusteria Pou et podem fabricar la fulla de porta que necessites

Portes de pas a mida Portes per lacar Portes DM portes especials portes correderes fulles de porta canto massís

Portes

Portes llises per lacar, amb cares de DM

Portes amb tricapa de fusta massissa

Portes massisses o laminades

Portes amb plàfons o encadellat

Cantejades amb canto massis a 45º o sortides de premsa

Portes amb interior amb muntants laminats

Portes Ajustades i mecanitzades o acabades només escairades

Qualsevol gruix i qualsevol mida

Portes per interior i portes per exterior

 

Bastiments

Hi necessites bastiment? si vols t'el fabriquem i mecanitzem amb DM o fusta massissa, tipus bloc o tradicional