Construcció en fusta

A Fusteria Pou, estem construint cases noves i rehabilitant cases tradicionals per convertir-les en cases totalment sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.


La construcció amb fusta és la millor manera de protegir el medi ambient, ja que:
  • La fusta és natural.
  • La fusta és renovable.
  • Un ús responsable ajuda a l'augment dels boscos.
  • Durant el seu creixement, l'arbre fixa una gran quantitat de CO2 al seu interior, cosa que redueix l'efecte hivernacle.
  • La transformació de la fusta requereix molt poc consum energètic.
  • Els seus residus són biodegradables.
  • És reciclable.
  • Té unes excel·lents propietats com a aïllant tèrmic, cosa que porta a l'estalvi i l'eficiència energètica.
  • Fent-ne una bona gestió, és una matèria primera inesgotable i renovable.

Rehabilitació de cases i pisos sense aigua. Construcció de parets d'obra seca amb estructura de fusta, resistent, aïllant, i amb acabats de luxe.

Abans
Abans
Després
Després

Abans
Abans
Després
Després

Abans
Abans
Després
Després